Hattori Shihori Solo Exhibition "Myo-An-So-So" at Tobi Art Fair

20171013 - 20171015
@Tokyo Art Club

Hattori Shihori Solo Exhibition "Myo-An-So-So" at Tobi Art Fair

20171013 - 20171015
@Tokyo Art Club
CONTENTS

We will showcase Hattori Shihori's work at Tobi Art Fair.

■ Venue : Tokyo Art Club (6-9-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo)
■ Admission : 1,000JPY (Pre-sale 700JPY)
■ Booth 3-22

EXHIBITION

ART CENTRAL 2020

20200317 - 20200322
@Central Harborfront, Hong Kong